LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ
a 2016. esztendőről

Lelkipásztori munkámnak elsősorban rendszeres gyülekezeti alkalmaink adnak keretet. Minden vasárnap 9 órakor Bálványoson, 10 órakor Kőröshegyen, a hónap 1. 3. és 5. vasárnapjain Balatonföldváron, a hónap 1 vasárnapjain Kerekiben tartunk istentiszteletet. Így tehát 2016-ban is volt gyakran olyan vasárnap, amikor 3-4 istentiszteleten szolgáltam.
Mintegy 125 alkalommal került sor személyes látogatásra, megbeszélésre, egyeztetésre. Első sorban az idősek és azok felkeresésére törekedtem, akik a gyülekezetünkhöz még nem csatlakoztak.
Rendszeres elfoglaltságot jelent a hittanoktatás megszervezése és megtartása. Tanítási időszakban keddenként és péntekenként összesen 6 csoportban 30 hittanos vesz részt.
2016. szeptemberétől elkezdődött újra a konfirmációi felkészítés. Az istentiszteletek után 10 konfirmandus készül a fogadalomtételre. Nemcsak az előkészítőkre, hanem az istentiszteletekre is járnak szüleikkel együtt.
Havi rendszerességgel került sor az ifjúsági alkalmakra, melyet budapesti fiatalok tartanak a Gyülekezeti Házban 8-10 résztvevővel.
Újra sor került templomi koncertre: Kegye János pánsípművészt hallgathatuk meg július 16-án a templomban.
Idén is megszerveztük táborainkat. Az ifi korosztály számára aug. 4-6. között Kőröshegyen, a mindenki számára nyitott „Kincskereső” napközis táborunkat pedig bálványoson aug. 8-12-ig több mint 50 résztvevővel.
Egyházközségünk továbbra is részt vesz a közfoglalkoztatási programban. Kőröshegen és Bálványoson is munkalehetőséget biztosítottunk. A közfoglalkoztatottak munkabérét továbbra is az Állam fizeti. Bálványoson így készült el a parókiaépület teljes belső meszelése, ajtók, ablakok mázolása, továbbá kisebb felújítási, javítási munkák. Kőröshegyen a közfoglalkoztatott feladata a Gyülekezeti ház és udvarának rendben tartása, fűnyírás, takarítás stb. Pályázaton nyertünk egy OleoMac márkájú láncfűrészt.
Még az év első felében benyújtottunk egy pályázatot, melynek keretében a kőröshegyi templom teljes külső festését, továbbá a gyülekezeti házon és a lelkészlakáson napelemek elhelyezését tervezzük. A napelemekkel a teljes villamosenergia költség kiváltható lesz mindkét épületen.
Feladatom volt a húsvéti, pünkösdi, karácsonyi ünnepkörök előtt a Református Hírlevél szerkesztése, sokszorosítása, melyekben gyülekezeti programjaink és istentiszteleteink időpontjait ismertettük meg a gyülekezet tagjaival.
Gyülekezetünk több mint 10 tagjával vettünk részt a dunántúli reformátusok találkozóján a Balatonfüreden a REND-en.
2016-ban folytatódott az „Akadálymentes gyülekezet” program melynek keretében fogadtuk a zalaegerszegi Mandulavirág Fogyatékkal Élők Gondozóházának csoportját, akik az istentiszteleten énekkel, verssel szolgáltak, majd az istentiszteletet követően szeretetvendégséggel vártuk őket és a gyülekezet tagjait.
Rendkívüli gyülekezeti alkalmaink között örömmel emelem ki azokat a „Női beszélgető köröket”, amiket feleségem, Beáta szervezett és tartott a 2015-ben kezdődő alkalmak folytatásaként. Ezek az együttlétek lehetőséget teremtettek az őszinte beszélgetésre, lelki terhek, örömök egymással való megosztására.
A karácsonyi felkészülés jegyében „Ádventi találkozások” címmel szerveztem három alkalmat, melyekre a balatonszrszói, a balatonendrédi lelkipásztorok, sőt a szomszédos gyülekezet tagjai is meghívást kaptak. Ádvent harmadik hetében készítettük el azokat a csomagokat is, melyeket gyülekezetünk rászoruló, idős, magányos tagjainak juttatunk el, továbbá a 30 hittanos számára készített ajándékcsomagot is.
A 2016-os év a sok örömem és közös sikerünk mellett sok nehézséget is hozott. Mind személyemet, mind a presbitériumot olyan támadás ért, melynek megoldása sok energiát vett el a tényleges lelkipásztori, gyülekezetépítő munkától. A személyemmel kapcsolatos fegyelmi eljárás kezdeményezését esperes úr nem tartotta megalapozottnak, így az ügy egyházjogi szempontból lezárásra került. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a megpróbáltatás olyan összefogást és aktivitást teremtett a gyülekezet tagjai között, ami meg is erősítette közösségünket. Bízom benne, hogy a békességre, egymás tiszteletére, szeretetre törekedve Isten Szentlelkének segítségével református gyülekezetünk megerősödve tovább halad a lelki épülés útján.
Ebben a beszámolóban nem lehetett minden feladatot és eseményt (ökumenikus istentiszteletek, megemlékezések stb.) felsorolni, de a gyülekezet nevében is köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt időszakban a gyülekezet érdekében szolgálva látogatták a gyülekezet tagjait, segítettek az egyházfenntartói járulék beszedésében, segítséget nyújtottak az istentiszteletek előkészítésében, a templomaink rendben tartásában, támogatták az ifjúsági munkát, kétkezi munkájukkal segítették a gyülekezet vagy éppen fogadták az istentiszteletre érkezőket. Köszönöm a kitartó imádságokat gyülekezetünk megújulásáért, a lelkipásztori munkámhoz való erőért és családomért.
Ficsor Gábor Andor
lelkipásztor